VOER HIER UW SLOGAN IN

LASER SCHIETEN
BIJEENKOMST DE FONKEL
SUMO WORSTELEN
BIJEENKOMST DE FONKEL
SUMO WORSTELEN

De Stichting heeft een bestuur.
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen welke algemene-, en bijzondere taken uitvoeren.

De taken van het bestuur omvatten o.a.:

  • vaststellen van het beleid en toezien op de algemene gang van zaken.
  • prioriteiten stellen en uitvoeren van de projecten binnen de stichting.
  • financieel beheer, vrijwilligersbeleid en continuïteit van de organisatie.
  • contacten naar buiten, voorwaardenscheppende activiteiten.


De stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter:   Lianne van de Westerlo
Vice-voorzitter:   Geert Klasens
Secretaris:   Laura van de Westerlo
Penningmeester:   Petra van de Westerlo
Bestuurslid:   Marielle Lenferink
Bestuurslid:
  Joost Meulemeesters      


Daarnaast heeft de stichting een externe adviseur in de persoon van de heer Cor van de Waterlaat. Hij zal advies geven bij het opstellen van door het bestuur te maken documenten en waar nodig bij het opstarten van projecten.

De bestuursleden nemen zitting in de Stichting voor de duur van 3 jaar. Na 3 jaar zal bekeken en besproken worden of het bestuurslid nogmaals 3 jaar zitting wil nemen in het bestuur. Dit kan elke 3 jaar voortgezet worden.
Mocht een bestuurslid na 3 jaar zijn of haar bestuursfunctie wensen te neerleggen dan wordt een sollicitatieprocedure in gang gezet voor een nieuw bestuurslid.
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen.

Financiële structuur
De Stichting is geheel zelfstandig. De bestuursleden krijgen geen salaris of vacatiegeld.
Gegeneerde financiële middelen worden ingezet om de doelstellingen te verwezenlijken.
Zoals het een stichting betaamd, heeft deze geen winstoogmerk.