HET BESTUUR

De taken van het bestuur omvatten o.a.:
  • vaststellen van het beleid en toezien op de algemene gang van zaken.
  • prioriteiten stellen en uitvoeren van de projecten binnen de stichting.
  • financieel beheer, vrijwilligersbeleid en continuïteit van de organisatie.
  • contacten naar buiten, voorwaardenscheppende activiteiten.
In het huishoudelijk reglement staan alle taken van het Bestuur.
 
De stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:
Voorzitter: Lianne van Rooij
Vice-voorzitter: Frankie Beenen
Secretaris: Laura van de Westerlo
Penningmeester: Petra Gruijters
Bestuurslid: Henriette van de Riet
 
Daarnaast heeft de stichting een vertrouwenspersoon. Een betrokkene die ongewenst gedrag ervaart of een vermeende integriteitsschending wil melden kan dat melden bij de vertrouwenspersoon.
 
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen.
 
De Stichting is geheel zelfstandig. De bestuursleden krijgen geen salaris of vacatiegeld.
Gegeneerde financiële middelen worden ingezet om de doelstellingen te verwezenlijken.
Zoals het een stichting betaamd, heeft deze geen winstoogmerk.
Image

Voorzitter: Lianne van Rooij

Image

Vice-voorzitter: Frankie Beenen

Image

Penningmeester: Petra Gruijters

Image

Secretaris: Laura van de Westerlo

Image

Bestuurslid: Henriette van de Riet

Facebook berichten stichting HELP US AUT