VOER HIER UW SLOGAN IN

LASER SCHIETEN
BIJEENKOMST DE FONKEL
SUMO WORSTELEN
BIJEENKOMST DE FONKEL
SUMO WORSTELEN

De Stichting heeft een heldere missie en visie. De missie geeft onze waarden en identiteit weer. De visie en doelstellingen geven aan hoe de Stichting te werk wil gaan. De strategie zal bijdragen aan het succes van Stichting.

VISIE
Elk individu, dus ook onze medemens met autisme, heeft recht op een volwaardig bestaan.
Mensen met een vorm van autisme zijn niet in staat of  vragen in het algemeen extra aandacht om zo zelfstandig mogelijk een volwaardig bestaan binnen onze maatschappij op te bouwen.


MISSIE
De Stichting biedt mensen met autisme ondersteuning op het gebied van ontspanning/ vrije tijd en wonen om optimale deelname aan de maatschappij voor hen mogelijk te maken en in het algemeen om het sociaal isolement van hen binnen onze maatschappij te voorkomen.


DOELSTELLINGEN

De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor mensen met autisme om ze met passende hulp een zo volwaardig mogelijk bestaan te laten leiden welk aansluit op hun leefwereld en behoeften om sociaal isolement te voorkomen.


1. ONTSPANNING/ VRIJE TIJD:

Ondersteuning in geval hij/zij in de vrije tijd veelal begeleide sociale activiteiten (ontmoeten, sporten, vakantie) wenst te ontplooien teneinde sociaal isolement te voorkomen / te doorbreken. 

2. WONEN:

Ondersteuning in geval hij/zij in een begeleide woonvorm woont ter bekostiging van (een deel van) de inrichting of onderhoud van de gezamenlijke woonruimte waar ze samen activiteiten kunnen uitvoeren zoals bijvoorbeeld samen koken, samen eten, samen tv kijken.

De doelgroep:

Mensen met een vorm van autisme in de leeftijdsgroep van 12-23 jaar en van 23-55 jaar in de regio de Peel die over onvoldoende financiële middelen beschikken en deze zelf ook niet kunnen genereren waardoor voor hen een optimale volwaardige deelname aan de maatschappij niet of slechts beperkt mogelijk is en door middel van ondersteuning dit (op onderdelen) wel bereikbaar wordt. Uitzonderingen kunnen individueel beoordeeld worden volgens onze missie.