Stichting HELPUSAUT

Activiteiten voor jongvolwassenen met autisme

DOE OOK MEE

De stichting Help Us Aut - Help(t) jongvolwassenen met autisme verder op het gebied van ontspanning en vrije tijd om het sociaal isolement te voorkomen/ te doorbreken - organiseert en begeleidt al vanaf 2009 activiteiten voor jongvolwassenen met autisme in Helmond.

De stichting stimuleert ook jongvolwassenen met autisme deel te nemen aan reeds georganiseerde activiteiten / evenementen in Helmond opdat zij leeftijdsgenoten buiten hun eigen kring kunnen ontmoeten.

DONATEUR OF SPONSOR WORDEN?

Elke bijdrage is welkom.

Het sponsorgeld / donatie geld wordt volledig besteed aan de activiteiten voor de jongvolwassenen met autisme. De bestuursleden leveren hun bijdrage geheel op vrijwilligers basis.

Image

ANBI

De stichting HELP US AUT heeft een ANBI status.
Zie ANBI info.

Planning activiteiten 2024

Planning 2024 van de bijeenkomsten en de activiteiten

Jaarverslag 2023

Verslag van de gebeurtenissen in 2023

Te koop

Zelf ontworpen sokken, zeepjes en kaarsen te koop

Nieuws

Uitgevoerde activiteiten in 2022

Contact

Wil je meer weten over de maandelijkse activiteiten of sponsor / donateur worden?
Neem dan contact op met de voorzitter Lianne van Rooij via email info@helpusaut.nl of telefoon 0616352960.

Facebook berichten stichting HELP US AUT