De stichting HELP US AUT heeft de ANBI status.

 

Naam:    Stichting HELP US AUT - Help(t) mensen met autisme verder
Fiscaal nummer:   853406649
Contactgegevens:   Kromme Steenweg 201, 5707 CA Helmond
Telefoon: 0616352960
Email: info@helpusaut.nl
De doelstelling:   De Stichting heeft als doel zich in te zetten voor mensen met autisme om ze met passende hulp een zo volwaardig mogelijk bestaan te laten leiden welk aansluit op hun leefwereld en behoeften om sociaal isolement te voorkomen. 
Het beleidsplan:   Het beleidsplan
De bestuurssamenstelling:   Het bestuur
Het beloningsbeleid:   De Stichting is geheel zelfstandig. De bestuursleden krijgen geen salaris of vacatiegeld.
Gegeneerde financiële middelen worden ingezet om de doelstellingen te verwezenlijken.
Zoals het een stichting betaamd, heeft deze geen winstoogmerk.
Verslag uitgeoefende activiteiten:   Zie nieuws.
Financiele verantwoording:  

In het jaarverslag 2022 is te lezen wat de stichting HELP US AUT in 2022 allemaal heeft uitgevoerd aan activiteiten om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de stichting HELP US AUT. 

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Facebook berichten stichting HELP US AUT